Акція «БІЛЬШЕ ВИГОДИ»

01.01.2020

Офіційні правила участі в акції ТОВ «ОХОРОНИЙ ХОЛДІНГ»

під назвою «БІЛЬШЕ ВИГОДИ »

 

З 01.01.2020 року лідер охоронних послуг в Україні - ТОВ "ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ" пропонує усім бажаючим скористатися послугами акції: «БІЛЬШЕ ВИГОДИ » (надалі - Акція).

 

Умови Акції

 

Кожний бажаючий маючи замету отримати найсучасніші охоронні послуги та сплативши їх вартість наперед за цілий рік (12 місяців), протягом 5 діб з часу зарахування передоплати за майбутній рік, автоматично в якості заохочення, отримає додатково один (тринадцятий) місяць послуг (надалі- Винагорода).

 

Мета проведення

 

Метою проведення Акції є залучення нових клієнтів та підвищення лояльності вже існуючих клієнтів ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» на території України за рахунок проведення даної рекламної Акції.

 

Порядок провадження Акції

 

До участі в Акції будь-який допускається дієздатний громадянин України, якому на момент проведення Акції (укладання договору – для нових клієнтів) виповнилося 18 років або будь-яка юридична особа зареєстрована на території України, за умови наявності у особи правоустановчих документів на приміщення, яке буде передано під охорону.

В акції приймають участь абоненти, які тільки підключилися або вже користуються послугами компанії "ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ».

Для участі в акції Вам потрібно сплатити вартість охоронних послуг за Договором наперед. Після того, як Ви сплатите вартість охоронних послуг за майбутній календарний рік (майбутні 12 календарних місяців), Ви отримуєте Винагороду, шляхом надання знижки в розмірі 8,33% на щомісячну плату за послуги охорони, а вся сплачена сума зараховується в рахунок оплати послуг охорони на 13 календарних місяців.

 

Права та обов’язки Організатора Акції

 

 • Організатор Акції користується усіма правами, передбаченими цим Регламентом та чинним законодавством України.
 • Організатор Акції зобов’язаний провести Акцію у відповідності з даними правилами.

 

Права та обов’язки Учасника Акції

 

 • Учасник Акції має право ознайомитись з офіційними правилами Акції.
 • Учасник Акції має право прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даним Регламентом.
 • Учасник Акціїї зобов’язаний виконувати умови цих правил Акції.

 

Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила

 

Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції у глобальній мережі Інтернет за адресою: ohholding.com.ua.

Про правила проведення акції можна дізнатися за телефоном контактного центру 0800-500-507 (безкоштовно для дзвінків зі стаціонарних телефонів на території України, з мобільних - за тарифами мобільних операторів) протягом Періоду проведення Акції.

 

Інші умови

 

 • Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх.
 • Всі результати Акції та/або рішення Організатора Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.
 • У випадку виникнення обставин, що припускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції та оскарженню не підлягає.
 • Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, шляхом розміщення нової редакції Правил на сайті ohholding.com.ua. 
 • Відповідно до цих Правил Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання (неналежне невиконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс­мажору). Під обставинами непереборної сили (форс-мажором) розуміється будь-які надзвичайні події зовнішнього характеру щодо Організатора Акції, які виникають без їх вини, поза їх волею або всупереч їх волі чи бажанню, і які не можна за умовами вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки, снігові замети, ожеледиця, значне пониження або підвищення температури повітря тощо) лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, дії або вимоги органів державної влади чи місцевого самоврядування, що перебувають поза волею та контролем Організатора Акції.
 • Беручи участь у Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/ маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (у т.ч. його імені і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, у будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання Подарунку, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
 • Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його персональних даних.
 • Оподаткування вартості Винагороди проводиться Організатором Акції відповідно до чинного законодавства України.

 

Персональні дані

Приєднуючись до програми лояльності, Клієнт дає згоду на обробку компанією «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» своїх персональних даних для формування особистого кабінету, оперативного інформування про тривожні повідомленнях сигналізації, а також з метою забезпечення реалізації правових і податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений і йому відомі його права і обов'язки, обумовлені Законами України «Про охоронну діяльність», «Про захист персональних даних» та про осіб, яким надаються його дані для виконання зазначеної мети.

Компанія «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» не надає жодної персональної інформації про клієнтів третім особам, окрім випадків, коли це визначено чинним законодавством України.

 

Вирішення спорів за пропозицією

Для розгляду спірних ситуацій або питань щодо акційної пропозиції та цих Правил, клієнту необхідно відправити лист на e-mail компанії [email protected] У листі Клієнт повинен привести максимально докладний опис суті і предмету питання або спірної ситуації.

 

Територія надання послуги

На першому етапі запроваджена акція «БІЛЬШЕ ВИГОДУ » буде доступна у наступних містах на території України (далі - «Місце запровадження акції»), а саме:   Львів, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Павлоград, Кривий Ріг, Маріуполь, Кам’янське, Покровськ. Надалі акція «БІЛЬШЕ ВИГОДИ » буде доступна по всій території України.

 

Період реалізації акції «БІЛЬШЕ ВИГОДИ»

Актуальність підключення акції з 01.01.2020 р. по 31.12.2022 р. включно.

ТОВ «ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ» залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати строк дії акції, про що кожний клієнт може дізнатися на офіційному веб-сайті компанії або звернувшись до контакт-центру охорони.

Підписатися на розсилку цікавих новин і акцій від ОХОРОННОГО ХОЛДІНГУ
підписатися
Ми в соц. мережах / приєднуйтесь